ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΣτον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπένσερ − Νικόλαο Κουίκ έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα του συντονισμού του κυβερνητικού έργου (ΦΕΚ 2144/Β/2015) στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργού Επικρατείας Αλέξανδρου Φλαμπουράρη και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ενώ συμμετέχει στην επιτροπή με αντικείμενο την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς. (ΦΕΚ B 711/2016)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό επικουρεί στο έργο του τον Υπουργό Επικρατείας Αλέξανδρο Φλαμπουράρη. Ειδικότερα ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπένσερ− Νικόλαος Κουίκ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εποπτεύει τις ακόλουθες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού: 

α) την Υπηρεσία Προγραμματισμού, 

β) τον Τομέα Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, 

γ) τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Περιβάλλοντος. 

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: 

α. Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες και η νομοθετική πρωτοβουλία. 

β. Η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων. 

γ. Η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, 

δ. Η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.