ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΣΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ μετά το τέλος της ετήσιας Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, έκανε την εξής δήλωση:

«Η Υπουργική του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη είχε αυτή τη φορά πληθώρα θεμάτων, που ξεκινούσαν (κυριάρχησε) από την ένταση Ρωσίας - Ουκρανίας, το Μεταναστευτικό, τους foreign fighters/τρομοκρατία, το ενεργειακό,  και γενικά όλα τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν τη διεθνή ατζέντα.

Αυτή τη φορά, μπήκε και το θέμα της ασφάλειας των δημοσιογράφων. Των δημοσιογράφων  εκείνων που τολμούν, ερευνούν, έχουν ισχυρή άποψη - την οποία και εκφράζουν δημόσια - είτε για θέματα των Πατρίδων τους, είτε για διεθνή ζητήματα, δημοσιογράφων που δεν ενδίδουν στο όποιο μιντιακό ή κρατικό σύστημα, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους.

Πολλά και γνωστά τα παραδείγματα στο ημερολογιακό έτος που κύλησε. Εξάλλου, το δημοσιογραφικό επάγγελμά είναι ένα από εκείνα που κάθε χρόνο έχει ίσως τα περισσότερα θύματα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο.

Και όταν αναφέρομαι σε δημοσιογραφικό επάγγελμα, εγώ προσωπικά συμπεριλαμβάνω και τους εικονολήπτες και τους φωτογράφους με τους συνεργάτες τους. Γιατί εκείνοι είναι που στέκονται όρθιοι και καταγράφουν συρράξεις, βομβαρδισμούς, λεηλασίες κλπ. Δημοσιογράφοι και χειριστές των οπτικών μέσων είναι οι δύο απόλυτα συνεργαζόμενοι βραχίονες του κλάδου της ενημέρωσης των πολιτών.

Στο δελτίο Τύπου που δίνω σήμερα για διανομή, παραθέτω όλο το Ψήφισμα - Απόφαση του ΟΑΣΕ.

Οφείλω, όμως, να επισημάνω ότι ανεξάρτητα με την ομπρέλα προστασίας που καλώς έπραξε ο ΟΑΣΕ να προσφέρει στους θαρραλέους των ΜΜΕ, είναι καιρός να αφυπνιστούν και όλες οι δημοσιογραφικές Οργανώσεις, ερευνώντας, αναλύοντας και καταλήγοντας σε αποφάσεις για την επιβολή μέτρων, εναντίον εκείνων των δημοσιογράφων που γίνονται συνειδητά όργανα της παραπληροφόρησης, των ψευδών ειδήσεων (fake news) και της συμμετοχής τους σε σκοτεινές λογικές ιδιοκτητών ΜΜΕ στα οποία υπηρετούν. Και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο».

ΨΗΦΙΣΜΑ - Απόφαση ΤΟΥ ΟΑΣΕ για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων

Το Συμβούλιο Υπουργών του ΟΑΣΕ,

[pp1] Eπαναβεβαιώνοντας το σύνολο των σχετικών δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ για το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελεύθερης ροής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975, και του Εγγράφου της Κοπεγχάγης του 1990, όπου τα συμμετέχοντα Κράτη επαναβεβαίωσαν ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης συμπεριλαμβάνει την ελευθερία της γνώμης και της λήψης και μετάδοσης πληροφοριών,

[pp2] Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και έκφρασης, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ειδικά του Άρθρου 19, και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), ειδικά του Άρθρου 19, και ότι αποτελεί ένα από τα ουσιώδη θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο και την ανάπτυξη της,

[pp3] Λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι οιοσδήποτε περιορισμός του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης δύναται μόνο στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας και θεωρείται αναγκαίος στη βάση της παραγράφου 3 του Άρθρου 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

[PP4] Επαναβεβαιώνοντας ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης είναι ουσιώδη για μια ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία και υπεύθυνα/υπόλογα συστήματα διακυβέρνησης και είναι ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών, όπως ορίζει το Έγγραφο της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση της ΔΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το 1991,

[pp5] Αναγνωρίζοντας ότι η δημοσιογραφία και η τεχνολογία εξελίσσονται και ότι τούτο συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο, ενώ δύναται επίσης να διευρύνει τους κινδύνους που υπονομεύουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων,

[pp6] Λαμβάνοντας γνώση της σημασίας της προώθησης και προστασίας της ασφάλειας των δημοσιογράφων για την εφαρμογή του σχετικού Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Στόχων της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη,

[pp7] Αναγνωρίζοντας ότι το έργο των δημοσιογράφων δύναται να θέσει εκείνους και τα μέλη των οικογενειών τους σε κίνδυνο βίας, όπως και εκφοβισμού και παρενόχλησης, και δια μέσου ψηφιακών τεχνολογιών, που μπορεί να αποτρέψει τους δημοσιογράφους από το να συνεχίσουν το έργο τους ή να οδηγήσουν σε αυτολογοκρισία, 

[pp8] Σημειώνοντας με ανησυχία ότι η χρήση αθέμιτων περιοριστικών μέτρων εναντίον δημοσιογράφων δύνανται να επηρεάσει την ασφάλειά τους, και τους αποτρέπει από το να παρέχουν πληροφόρηση στους πολίτες, συνεπώς επηρεάζει αρνητικά την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης,

[pp9] Επαναβεβαιώνοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης στο πεδίο δράσης τους θα πρέπει να απολαμβάνουν απεριόριστης πρόσβασης σε ξένες πηγές ειδήσεων και υπηρεσίες ενημέρωσης, που οι πολίτες θα απολαμβάνουν όμοια ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών, χωρίς την παρέμβαση δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως συνόρων, και διαμέσου εντύπων εξωτερικού και ξένων αναμεταδόσεων, και ότι οιοσδήποτε περιορισμός στην άσκηση τούτου του δικαιώματος θα προβλέπεται από τη νομοθεσία και θα συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα, όπως προβλέπεται από το Έγγραφο της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση της ΔΑΣΕ που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το 1991,

[pp10] Ανησυχώντας ότι οι παραβιάσεις και οι καταχρήσεις του δικαιώματος της ελευθερίας από την αυθαίρετη ή παράνομη παραβίαση της ιδιωτικότητας δύναται να επηρεάσει την ασφάλεια των δημοσιογράφων,

[pp11] Ανησυχώντας βαθύτατα για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των καταχρήσεων που διαπράττονται αναφορικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τον θάνατο, τον βασανισμό, την βίαιη εξαφάνιση, την αυθαίρετη σύλληψη, την αυθαίρετη κράτηση και την αυθαίρετη απέλαση, τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τις απειλές κάθε είδους, όπως σωματικές, νομικές, πολιτικές, τεχνολογικές ή οικονομικές, που αποσκοπούν στο να καταστείλουν το έργο τους,

[pp12] Ανησυχώντας για τους διακριτούς κινδύνους εναντίον των γυναικών δημοσιογράφων αναφορικά με το έργο τους, και διαμέσου ψηφιακών τεχνολογιών και υπογραμμίζοντας τη σημασία να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των γυναικών δημοσιογράφων και ότι οι εμπειρίες και οι ανησυχίες τους αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά,

[pp13] Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των δημοσιογράφων που καλύπτουν εκλογικές αναμετρήσεις, ενημερώνοντας ιδιαίτερα τους πολίτες για τους υποψηφίους, τα εκλογικά τους προγράμματα και τις τρέχουσες συζητήσεις και εκφράζοντας την σοβαρή ανησυχία για τις απειλές και τις βίαιες επιθέσεις που οι δημοσιογράφοι δύναται να αντιμετωπίσουν σε αυτό το πλαίσιο,

[pp14] Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ερευνητικής δημοσιογραφίας, και ότι η ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να ερευνούν και να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, δίχως φόβο αντιποίνων, δύναται να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες μας, και για τη λογοδοσία των δημοσίων αρχών και αξιωματούχων,

[pp15] Θορυβημένοι από το γεγονός ότι οι στοχευμένες εκστρατείες υπονόμευσης του έργου των δημοσιογράφων αυξάνονται, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών, την πίστη στην αξιοπιστία των δημοσιογράφων και αναγνωρίζοντας ότι τούτο δύνανται να αυξήσει τον κίνδυνο των απειλών και της βίας εναντίον των δημοσιογράφων,

[pp16] Θορυβημένοι επίσης για τις περιπτώσεις στις οποίες πολιτικοί ηγέτες, δημόσιοι αξιωματούχοι και/ή αρχές εκφοβίζουν, απειλούν, επικροτούν ή αποτυγχάνουν να καταδικάσουν τη βία εναντίον των δημοσιογράφων,

[pp17] Εκφράζοντας βαθύτατη ανησυχία για την αυξανόμενη απειλή στην ασφάλεια των δημοσιογράφων από, συν τοις άλλοις, τρομοκρατικές ομάδες και εγκληματικές οργανώσεις,

[pp18] Τονίζοντας επίσης τους διακριτούς κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των δημοσιογράφων στην ψηφιακή εποχή, και της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης των δημοσιογράφων να αποτελούν στόχους υποκλοπής δεδομένων ή παράνομης ή αυθαίρετης παρακολούθησης ή υποκλοπής των επικοινωνιών, υπονομεύοντας το δικαίωμα τους να απολαμβάνουν ελευθερία έκφρασης και ελευθερία από την αυθαίρετη ή παράνομη παρέμβαση στην ιδιωτικότητα,  

[pp19] Υπενθυμίζοντας ότι τα συμμετέχοντα Κράτη καταδικάζουν το σύνολο των επιθέσεων και παρενόχλησης εναντίον δημοσιογράφων και προτίθενται να καταστήσουν τους άμεσα υπευθύνους για τέτοιου είδους επιθέσεις και παρενοχλήσεις υπόλογους, όπως ορίζεται από τη Σύνοδο Κορυφής της ΔΑΣΕ στην Βουδαπέστη το 1994 και επίσης αναγνωρίζοντας ότι η λογοδοσία για εγκλήματα εναντίον δημοσιογράφων αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων,

[pp20] Τονίζοντας τη σημασία του εορτασμού της επετείου της 2ας Νοεμβρίου ως Διεθνούς Ημέρας για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα εναντίον Δημοσιογράφων (ΙDEI) που διακήρυξε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

[pp21] Σημειώνοντας με ανησυχία το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί όταν οι βίαιες επιθέσεις που διαπράττονται εναντίον δημοσιογράφων παραμένουν ατιμώρητες, και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των κυβερνήσεων, των νομοθετών και των δικαστικών λειτουργών στην διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και τη διασφάλιση της ασφάλειας των δημοσιογράφων διαμέσου, συν τοις άλλοις, της δημόσιας καταδίκης και παραπομπής στην δικαιοσύνη όλων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα εναντίον δημοσιογράφων,

[pp22] Υπενθυμίζοντας τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1738 (2006) και 2222 (2015), που καταδικάζουν το σύνολο των παραβιάσεων και καταχρήσεων που διαπράττονται εναντίον δημοσιογράφων, επαγγελματιών μέσων ενημέρωσης και συναφούς προσωπικού σε συνθήκες εμπόλεμης σύρραξης και στις οποίες οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες μέσων ενημέρωσης και το συναφές προσωπικό που δραστηριοποιείται σε επικίνδυνες επαγγελματικές αποστολές σε περιοχές εμπόλεμης σύρραξης θα θεωρείται ως άμαχος πληθυσμός και θα προστατεύεται ομοίως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια που θα επηρεάσει το καθεστώς αμάχου.

Καλεί τα συμμετέχοντα Κράτη όπως:

[op]1. Εφαρμόσουν πλήρως το σύνολο των δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ και των διεθνών τους υποχρεώσεων αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο σεβασμός, η προώθηση και προστασία της ελευθερίας αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης της πληροφορίας ανεξαρτήτως συνόρων,

[op] 2. Διαμορφώσουν τη νομοθεσία, τις πολιτικές και πρακτικές τους, σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και να τις αναθεωρήσουν και, όπου δει, καταργήσουν ή τροποποιήσουν, ούτως ώστε να μην περιορίζουν την ικανότητα των δημοσιογράφων να ασκούν το έργο τους ανεξάρτητα και χωρίς αθέμιτη παρέμβαση,

[op] 3. Καταδικάσουν δημοσίως και απαρεγκλίτως το σύνολο των επιθέσεων και βίας εναντίον δημοσιογράφων, όπως τον θάνατο, τον βασανισμό, την βίαιη εξαφάνιση, την αυθαίρετη σύλληψη, την αυθαίρετη κράτηση και την αυθαίρετη απέλαση, τον εκφοβισμό, την παρενόχληση, και τις απειλές όλων των ειδών, σωματικές, νομικές, πολιτικές, τεχνολογικές ή οικονομικές, που χρησιμοποιούνται για να καταστείλουν το έργο τους και/ή αθέμιτα να επιβάλουν το κλείσιμο των γραφείων τους, και σε περιπτώσεις συγκρούσεων.

[op] 4. Καταδικάσουν επίσης δημοσίως και απαρεγκλίτως τις επιθέσεις εναντίον γυναικών δημοσιογράφων αναφορικά με το έργο τους, όπως την σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση, τον εκφοβισμό, τις απειλές και τη βία, και διαμέσου ψηφιακών τεχνολογιών,

[op] 5. Παροτρύνουν την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που έχουν αυθαιρέτως συλληφθεί ή κρατηθεί, τελούν υπό ομηρία ή έχουν καταστεί θύματα βίαιης εξαφάνισης,

[op] 6. Λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα διαπραττόμενα εγκλήματα εναντίον δημοσιογράφων, διασφαλίζοντας την απόδοση ευθυνών/λογοδοσία ως το βασικό στοιχείο για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων, επίσης διασφαλίζοντας ότι τα όργανα επιβολής του νόμου διενεργούν ταχείες, αποτελεσματικές και αντικειμενικές έρευνες για βίαιες πράξεις και διασφαλίζουν ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε ενδεδειγμένα μέτρα επανόρθωσης, 

[op] 7. Παροτρύνουμε τους πολιτικούς ηγέτες, δημόσιους αξιωματούχους και/ή αρχές να απέχουν από τον εκφοβισμό, την απειλή ή επιδοκιμασία-και να καταδικάσουν απαρεγκλίτως-τη βία εναντίον δημοσιογράφων, προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους ή τις απειλές που οι δημοσιογράφοι μπορεί να αντιμετωπίζουν και να αποφεύγουν να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των δημοσιογράφων, όπως και τον σεβασμό στην σημασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας,

[op] 8. Απέχουν από την αυθαίρετη ή παράνομη παρέμβαση με την από μέρους των δημοσιογράφων χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης και ανωνυμίας και να απέχουν από την χρήση παράνομων ή αυθαίρετων τεχνικών παρακολούθησης, σημειώνοντας ότι τέτοιες πράξεις παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των δημοσιογράφων και μπορούν να τους θέσουν σε δυνητικό κίνδυνο βίας και απειλής της ασφάλειάς τους,

[op] 9. Ενθαρρύνουν τις Κρατικές Αρχές και τα όργανα επιβολής της τάξης να προβούν σε δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των δημοσιογράφων, και να προωθήσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τέτοιες δράσεις, όπου δει,

[op] 10. Θεσμοθετήσουν ή να ενισχύσουν, όπου δυνατόν, την εθνική συγκέντρωση, ανάλυση και αναφορά πληροφοριών σχετικά με τις επιθέσεις και τη βία εναντίον δημοσιογράφων,

[op] 11. Διασφαλίσουν ότι οι νόμοι περί δυσφήμισης δεν επισείουν υπερβολικές κυρώσεις ή ποινές που μπορούν να υπονομεύσουν την ασφάλεια των δημοσιογράφων και/ή να λογοκρίνουν αποτελεσματικά δημοσιογράφους και να παρεμβαίνουν στην αποστολή τους να ενημερώνουν τους πολίτες και, όπου είναι αναγκαίο, να αναθεωρήσουν και να καταργήσουν τέτοιους νόμους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων Κρατών υπό το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
     
[op] 12. Εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δημοσιογράφων και το σύνολο των σχετικών δεσμεύσεων του ΟΑΣΕ,

[op] 13. Συνεργαστούν πλήρως με τους Εκπροσώπους του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, και του ζητήματος της ασφάλειας των δημοσιογράφων,

[op] 14. Ενθαρρύνουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη και προώθηση εκ μέρους των Εκπροσώπων του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης της ασφάλειας των δημοσιογράφων σε όλα τα συμμετέχοντα Κράτη του ΟΑΣΕ, σύμφωνα με την εντολή της/του.
  Related Posts